تور زمینی ترابزون از تبریز(4شب)-ویژه تیر1403

 • مدت اقامت از ۴شب

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تبریز
 • محل حرکت تور: تبریز
تاریخ برگزاری یکشنبه / ۱۰ تیر ۱۴۰۳ ۴شب تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۱۳ تیر ۱۴۰۳ ۴شب تاریخ برگزاری یکشنبه / ۱۷ تیر ۱۴۰۳ ۴شب تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۲۰ تیر ۱۴۰۳ ۴شب تاریخ برگزاری یکشنبه / ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ۴شب تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۴شب تاریخ برگزاری یکشنبه / ۳۱ تیر ۱۴۰۳ ۴شب
کد تور: 001
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۱۰ تیر
پایان: جمعه / ۱۵ تیر
کد تور: 002
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱۳ تیر
پایان: دوشنبه / ۱۸ تیر
کد تور: 003
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۱۷ تیر
پایان: جمعه / ۲۲ تیر
کد تور: 004
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۲۰ تیر
پایان: دوشنبه / ۲۵ تیر
کد تور: 005
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۴ تیر
پایان: جمعه / ۲۹ تیر
کد تور: 006
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۲۷ تیر
پایان: دوشنبه / ۱ مرداد
کد تور: 007
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۳۱ تیر
پایان: جمعه / ۵ مرداد
Konak Park Hotel
Adnan Kahveci Bulvarı Söğütlü Beldesi Akçaabat / Trabzon
 • نوع اتاقstandard
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

2تخته (هرنفر) ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
1تخته(هرنفر) ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 10-6 سال ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 سال ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Konak Park Hotel
Adnan Kahveci Bulvarı Söğütlü Beldesi Akçaabat / Trabzon
 • نوع اتاقstandard
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

2تخته (هرنفر) ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
1تخته(هرنفر) ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 10-6 سال ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 سال ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Konak Park Hotel
Adnan Kahveci Bulvarı Söğütlü Beldesi Akçaabat / Trabzon
 • نوع اتاقstandard
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

2تخته (هرنفر) ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
1تخته(هرنفر) ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 10-6 سال ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 سال ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Konak Park Hotel
Adnan Kahveci Bulvarı Söğütlü Beldesi Akçaabat / Trabzon
 • نوع اتاقstandard
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

2تخته (هرنفر) ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
1تخته(هرنفر) ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 10-6 سال ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 سال ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Konak Park Hotel
Adnan Kahveci Bulvarı Söğütlü Beldesi Akçaabat / Trabzon
 • نوع اتاقstandard
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

2تخته (هرنفر) ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
1تخته(هرنفر) ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 10-6 سال ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 سال ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Konak Park Hotel
Adnan Kahveci Bulvarı Söğütlü Beldesi Akçaabat / Trabzon
 • نوع اتاقstandard
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

2تخته (هرنفر) ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
1تخته(هرنفر) ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 10-6 سال ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 سال ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Konak Park Hotel
Adnan Kahveci Bulvarı Söğütlü Beldesi Akçaabat / Trabzon
 • نوع اتاقstandard
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

2تخته (هرنفر) ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
1تخته(هرنفر) ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 10-6 سال ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 سال ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

نقشه راه