تور زمینی وان-نوروز1402

  • مدت اقامت از ۳
  • شروع قیمت از ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر به هتل
  • تور لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل
  • وعده غذایی
  • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

  • شهر مبدأ: تبریز
  • محل حرکت تور: تبریز
برگزار شده پنجشنبه / ۴ اسفند ۱۴۰۱ ۳ برگزار شده جمعه / ۵ اسفند ۱۴۰۱ ۳ برگزار شده یکشنبه / ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ۳ برگزار شده دوشنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ۳ برگزار شده سه شنبه / ۱ فروردین ۱۴۰۲ ۳ برگزار شده چهارشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۲ ۳ برگزار شده پنجشنبه / ۳ فروردین ۱۴۰۲ ۳ برگزار شده یکشنبه / ۶ فروردین ۱۴۰۲ ۳ برگزار شده دوشنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۲ ۳ برگزار شده سه شنبه / ۸ فروردین ۱۴۰۲ ۳ برگزار شده چهارشنبه / ۹ فروردین ۱۴۰۲ ۳
کد تور: 006
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۳ اسفند
پایان: دوشنبه / ۷ فروردین
کد تور: 007
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۴ اسفند
پایان: سه شنبه / ۸ فروردین
کد تور: 001
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۷ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۲ فروردین
کد تور: 002
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: پنجشنبه / ۳ فروردین
کد تور: 003
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۹ اسفند
پایان: جمعه / ۴ فروردین
کد تور: 004
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۱ فروردین
پایان: شنبه / ۵ فروردین
کد تور: 005
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۲ فروردین
پایان: یکشنبه / ۶ فروردین
کد تور: 008
تاریخ اعتبار: شنبه / ۵ فروردین
پایان: چهارشنبه / ۹ فروردین
کد تور: 009
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۶ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۱۰ فروردین
کد تور: 010
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۷ فروردین
پایان: جمعه / ۱۱ فروردین
کد تور: 011
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۸ فروردین
پایان: شنبه / ۱۲ فروردین
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey

دبل ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۱ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey

دبل ۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey

دبل ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۱ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey

دبل ۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey

دبل ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۱ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey

دبل ۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey

دبل ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۱ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey

دبل ۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey

دبل ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۱ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey

دبل ۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey

دبل ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۱ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey

دبل ۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey

دبل ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۱ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey

دبل ۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey

دبل ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۱ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey

دبل ۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey

دبل ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۱ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey

دبل ۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey

دبل ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۱ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey

دبل ۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey

دبل ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۱ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey

دبل ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey

دبل ۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
تریپل ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال ۹۵۰,۰۰۰ تومان

نقشه راه