تور زمینی وان همه روزه از تبریز(3شب)

 • مدت اقامت از ۳
 • شروع قیمت از ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تبریز
 • محل حرکت تور: تبریز
برگزار شده سه شنبه / ۲۰ دی ۱۴۰۱ ۳ برگزار شده پنجشنبه / ۲۲ دی ۱۴۰۱ ۳ برگزار شده یکشنبه / ۲۵ دی ۱۴۰۱ ۳ برگزار شده سه شنبه / ۲۷ دی ۱۴۰۱ ۳ برگزار شده جمعه / ۳۰ دی ۱۴۰۱ ۳
کد تور: 001
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۰ دی
پایان: جمعه / ۲۳ دی
کد تور: 005
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲۲ دی
پایان: یکشنبه / ۲۵ دی
کد تور: 002
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۵ دی
پایان: چهارشنبه / ۲۸ دی
کد تور: 003
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۷ دی
پایان: جمعه / ۳۰ دی
کد تور: 004
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳۰ دی
پایان: دوشنبه / ۳ بهمن
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : زمینی
تبریز۰۷:۰۰
وان۱۳:۰۰
دیدار سیر گیتی
ون ترک
-
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : زمینی
تبریز۰۷:۰۰
وان۱۳:۰۰
دیدار سیر گیتی
ون ترک
-
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : زمینی
تبریز۰۷:۰۰
وان۱۳:۰۰
دیدار سیر گیتی
ون ترک
-
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : زمینی
تبریز۰۷:۰۰
وان۱۳:۰۰
دیدار سیر گیتی
ون ترک
-
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : زمینی
تبریز۰۷:۰۰
وان۱۳:۰۰
دیدار سیر گیتی
ون ترک
-
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان

درباره تور

نرخ کودک زیر 2 سال در تمامی هتل ها رایگان میباشد.